: :
  • Chào mừng bạn đến với Website Hội Cựu Chiến Binh Tỉnh Ninh Bình

Thời sự trong nước

“ Trích “ Bài Phát Biểu của Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy tại hội nghị gặp mặt Cựu chiến binh kỷ niệm 50 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

(10/12/2018 10:21:48)

Cách đây tròn 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân, toàn quân ta với quyết tâm sắt đá, bằng trí thông minh, sáng tạo, lòng quả cảm, bản lĩnh kiên cường của con người Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, giành thắng lợi to lớn trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, tạo bước ngoặt chiến lược, có ý nghĩa quyết định trong toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, để lại những bài học lịch sử vô cùng quý giá.

Toàn cảnh hội nghị gặp mặt nhân kỷ niệm 50 năm

Cuộc tổng tiến công và Nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

        Cùng với  thời gian, thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 ngày càng khẳng định, trở thành biểu tượng của ý chí quyết chiến, quyết thắng, khí phách quật cường và khát vọng hòa bình, độc lập của toàn thể dân tộc Việt Nam, thể hiện nghệ thuật chiến tranh cách mạng, sức sáng tạo vượt bậc của chiến tranh nhân dân thời đại Hồ Chí Minh.

          Thắng lợi của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 đã làm đảo lộn về thế bố trí chiến lược trên chiến trường, làm phá sản chiến lược  “chiến tranh cục bộ”, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải xuống thang trong chiến tranh, mở ra điều kiện và thời cơ cho những đòn tiến công tiếp mà đỉnh cao là Đại thắng Mùa Xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.

           Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 mãi mãi là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình với truyền thống của một vùng quê cách mạng. Nhân dân Ninh Bình đã chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn Miền Nam, hàng vạn người con em ưu tú của quê hương Ninh Bình cống hiến tuổi thanh xuân, sẵn sàng lên đường cầm súng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, trong đó có nhiều đồng chí đã hy sinh anh dũng. Và đến nay, trên địa bàn tỉnh còn gần 4 ngàn hội viên cựu chiến binh con em Ninh Bình đã tham gia chiến đấu, đây là những nhân chứng sống về lòng quả cảm, đức hy sinh, chiến đấu vì Tổ Quốc. Các bác, các anh, các chị đã viết lên những trang sử oanh liệt của quê hương, đất nước. Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình mãi mãi ghi ơn các anh hùng liệt sỹ, các đồng chí, các Cựu chiến binh và nhân dân đã góp công sức, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho cuộc sống bình yên ngày hôm nay.

          Kỷ niệm 50 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, các đồng chí Cựu chiến binh về dự hội nghị hôm nay, là những đồng chí tiêu biểu đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu góp phần giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước. Sau khi về đời thường các đồng chí đã phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ”,  tiếp tục cống hiến công sức của mình để xây dựng quê hương, các đồng chí đã kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và  hành động phá hoại của các thế lực thù địch cùng các quan điểm sai trái, phản động; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận và đoàn thể, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, các tệ nạn xã hội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội và phổ biến, giáo dục pháp luật, đóng góp tích cực vào việc tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền địa phương nắm bắt và đề  xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh...; đồng thời cán bộ, hội viên tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở; góp phần gìn giữ ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương. Nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh đã được Đảng và nhân dân tín nhiệm bầu vào cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp, tham gia công tác trong hệ thống chính trị và đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

          Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích, những đóng góp quan trọng của các đồng chí Cựu chiến binh đã tham gia Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, với ý chí kiên cường, tinh thần chịu đựng mọi gian khổ, hy sinh, các đồng chí đã anh dũng chiến đấu và chiến thắng vì nền tự do, vì sự trường tồn, vì tương lai tươi sáng của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

          Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, trong suốt 28 năm qua, Hội Cựu chiến binh các cấp luôn không ngừng phấn đấu, trưởng thành về mọi mặt, có nhiều đóng góp cho đời sống chính trị, kinh tế- xã hội của đất nước và của tỉnh; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy cho cấp ủy đảng, chính quyền, là lực lượng tham gia bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

          Thấm nhuần Di chúc của Chủ tịch Hồ Chi Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết, những người thanh niên ưu tú của thời kỳ chống Mỹ nói chung, trong những tháng ngày tham gia Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 nói riêng đã luôn phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tích cực tham gia vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

          Phát huy tinh thần và truyền thống của những người lính năm xưa đã tham gia chiến đấu trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc nói chung, trong Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 nói riêng, trong chặng đường tới tôi tin tưởng chắc chắn rằng các hội viên Cựu chiến binh luôn phát huy bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của người lính năm xưa, nỗ lực, phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu”, phát huy truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ”, “ Trung thành – Đoàn kết- Gương mẫu- Đổi mới” cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững, trở thành những tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

          Với truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và lịch sử vẻ vang của Hội Cựu chiến binh Việt Nam nói chung, các đồng chí Cựu chiến binh tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968 nói riêng sẽ luôn xứng đáng với truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ” và là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; tích cực giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

          Tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 đã, đang và sẽ tiếp tục cổ vũ chúng ta vượt qua khó khăn, thử thách, tranh thủ cơ hội mới, xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp. 

Ban Biên Tập Hội CCB tỉnh.