: :
  • Chào mừng bạn đến với Website Hội Cựu Chiến Binh Tỉnh Ninh Bình

Tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền

HỘI CCB THÀNH PHỐ NINH BÌNH TỔ CHỨC TỐT 2 CUỘC GIÁM SÁT ĐỐI VỚI UBND CÁC PHƯỜNG, XÃ TRONG THÀNH PHỐ

(10/12/2018 10:21:48)

Thực hiện quyết định 217 - 218 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thực hiện Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa V và Kế hoạch công tác Hội năm 2017. Sau khi xin ý kiến của Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan.

Ngày 12/10/2017 BTV Hội CCB thành phố Ninh Bình phối hợp với MTTQ thành phố tổ chức giám sát UBND xã Ninh Tiến về thực hiện Nghị quyết 22/2010/NQ - HĐND ngày 24/12/2010 của HĐND tỉnh về việc Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho Hội CCB xã hoạt động trong 2 năm 2015-2016. Cuộc giám sát đã được tiến hành đúng trình tự, quy trình. Qua giám sát đã đánh giá những ưu điểm trong triển khai thực hiện NQ 22 của HĐND tỉnh đảm bảo kinh phí cho Hội CCB xã hoạt động. Đồng thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm của UBND xã chi chưa đủ kinh phí định mức năm 2015 thiếu 2.430.000đ, năm 2016 thiếu 800.000đ. T/M đoàn giám sát đ/c Chủ tịch hội CCB thành phố trưởng đoàn giám sát kết luận và yêu cầu UBND xã Ninh Tiến trong năm 2017 và những năm tiếp theo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Bình trong việc đảm bảo dự toán phân bổ ngân sách chi thường xuyên của địa phương cho Hội CCB hoạt động đạt 100% dự toán phân bổ hàng năm.

Ngày 27 tháng 10/2017 Đoàn giám sát của BTV Hội CCB thành phố mời Đại diện lãnh đạo Phòng lao động TBXH và UBMTTQ, Ban dân vận, Ban chỉ huy quân sự thành phố tham gia đoàn giám sát UBND phường Tân Thành về việc thực hiện Quyết định số 49-2015/QĐ - TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng chính phủ về "Một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế".

Sau khi nghe lãnh đạo UBND phường đọc báo cáo tự giám sát. Các đ/c trong hội đồng chính sách của phường phát biểu bổ xung và các ý kiến đề nghị làm rõ của các thành viên đoàn giám sát, ý kiến tiếp thu và trả lời của Lãnh đạo  UBND phường.

Đồng chí Giang Thanh Quỳ - Trưởng đoàn giám sát kết luận: Ngay sau khi nhận được kế hoạch giám sát của BTV. Hội CCB thành phố lãnh đạo UBND phường Tân Thành đã tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung và phân công nhiệm vụ các đ/c thành viên trong hội đồng chính sách UBND phường viết báo cáo, làm công tác chuẩn bị phục vụ đoàn giám sát theo kế hoạch.

Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, các đoàn thể của phường đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc quyết định số 49 của thủ tướng chính phủ. Trên cả 3 nhiệm vụ chính là: Tổ chức lãnh đạo, triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền nội dung của quyết định số 49 tới cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phường, làm đúng quy trình 15 bước theo quyết định số 49 của Thủ tướng chính phủ.

Kết quả đến ngày 17/10/2017 Hội đồng chính sách phường tiếp nhận 114 hồ sơ - Đã giải quyết cho 78 người được hưởng chế độ 1 lần với số tiền là: 156,7 triệu đồng, đạt tỷ lệ 61%. Hội đồng chính sách phường đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 2 người,  giải quyết chế độ mai táng phí cho 2 người theo đúng qui định.

Những trường hợp còn lại đã nộp hồ sơ, báo cáo lên cấp trên. Hội đồng chính sách phường giải trình  6 trường hợp không đúng với quyết định số 49, hợp tình, hợp lý. Không để các ý kiến, kiến nghị, bức xúc trong nhân dân.

- Đoàn giám sát cũng phát hiện và chỉ rõ: công tác tuyên truyền các văn bản liên quan đến quyết định 49 có lúc chưa thường xuyên liên tục.

- Trách nhiệm của thành viên Hội đồng chính sách phường có đồng chí chưa thực sự quan tâm còn có biểu hiện ỷ lại cho ngành quân sự.

Đoàn giám sát yêu cầu:

UBND phường tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo chỉ đạo Hội đồng chính sách phường, cấp ủy các tổ dân phố tuyên truyền, hướng dẫn các đối tượng đăng ký và kê khai làm hồ sơ theo quyết định số 49, không để bỏ sót, những người đủ tiêu chuẩn mà không được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước.

Đàm Ngọc Bính ( CCB thành phố Ninh Bình)