: :
  • Chào mừng bạn đến với Website Hội Cựu Chiến Binh Tỉnh Ninh Bình

Xây dựng tổ chức Hội

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

(10/12/2018 10:21:48)

Sáng ngày 16/01/2018 Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018. Nhằm đánh giá sâu sắc, toàn diện kết quả công tác xây dựng và hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hội, nhiệm vụ của cấp ủy giao.Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân, để khắc phục và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tới  dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ; đồng chí Bùi Mai Hoa, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch Thường trực  HĐND tỉnh, đồng chí Lương Văn Tuấn Chủ tịch Hội CCB tỉnh chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí lãnh Ban Dân Vận tỉnh ủy,  cùng  các ban, ngành,  đoàn thể trong tỉnh tới dự.

Tại Hội nghị  đồng chí Nguyễn Phi Hùng trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Theo Báo cáo đánh giá nhìn chung năm 2017 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của TW Hội CCB Việt Nam, sự giúp đỡ tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp hoạt động của các Ban, ngành đoàn thể. Toàn Hội đã chủ động bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Hội.  Các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ  công tác Hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với chất lượng cao nổi bật là chú trọng quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập  và làm theo tu tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh.

          Trong năm 2017 Hội CCB tỉnh đã tổ chức tốt Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017- 2022, tổ chức nói chuyện thời sự 215 buổi cho 75.468 lượt người nghe. Tuyên truyền vận động kết nạp 1.233 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện có lên 48.514 người, sinh hoạt ở 1.753 chi hội thuộc 205 cơ sở Hội, vận động thành lập được 02 câu lạc bộ CQN ở 2 doanh nghiệp Nhà nước. Công tác Kiểm tra giám sát năm 2017 được tiến hành ở  cả 3 cấp theo đúng kế hoạch. Ban Kiểm tra tỉnh Hội đã kiểm tra giám sát được 03 tổ chức Hội ở cấp trên cơ sở, BCH các cấp  đã kiểm tra, giám sát 127 cơ sở Hội, 892 chi hội, 6.692 hội viên, Thường trực tỉnh Hội kiểm tra trực tiếp kiểm tra 01 huyện, thành Hội.  Tổ chức cơ sở TSVM có 204/205 đạt 99,5% trong đó có cơ sở Hội đạt TSVM xuất sắc có 84/205 đạt 40,98%.

Các cấp Hội tiếp tục ký kết với Ngân hàng Chính sách XH cùng cấp duy trì hoạt động ỏ 514 tổ tiết kiệm vay vốn, có 15.877 hộ vay, số dư nợ là 373,3 tỷ đồng; dư nợ quá hạn giảm xuống còn dưới 0,3%. Năm 2017 toàn Hội đã giảm được 240 hộ nghèo theo tiêu chí mới, giảm tỷ lệ  từ 2,05% xuống còn 1,76%. Hộ cận nghèo giảm được 72 hộ còn 1,97%

Trong năm, các cấp Hội đã làm mới 10 nhà và sửa chữa gần 29 nhà ủng hộ số tiền 140 triệu đồng và 1.082 ngày công lao động cho các gia đình hội viên nghèo. Cùng với đó, các cấp Hội còn tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo; quỹ hỗ trợ người cao tuổi và quỹ vòng tay đồng đội. Công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể được thực hiện hiệu quả; nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh được quan tâm.

Bên cạnh những thuận lợi còn nhiều khó khăn như một số cơ sở Hội chưa bám sát nội dung, Công tác theo dõi, nắm tình hình địa bàn, dư luận xã hội có mặt còn hạn chế...

Năm 2018, các cấp Hội CCB tỉnh phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội trọng tâm là Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh lên phát biểu tại hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ ghi nhận những thành tích mà CCB đã đạt được, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh. Đồng chí yêu cầu, nhấn mạnh trong thời gian tới, các cấp Hội CCB tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân rộng các điển hình tiên tiến và tìm ra các giải pháp có hiệu quả để nâng cao đời sống hội viên CCB nghèo, khó khăn. Đồng thời, các cấp Hội CCB cần quan tâm công tác phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.


Ký giao ước thi đua giữa các đơn vị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể và bằng khen của UBND tỉnh cho Hội CCB tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh khen thưởng.

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2018 và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đơn vị.

 Mai Trang.