: :
  • Chào mừng bạn đến với Website Hội Cựu Chiến Binh Tỉnh Ninh Bình

Tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền

Kết quả thực hiện công tác Hội năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

(10/12/2018 10:21:48)

Năm 2016, Hội CCB các cấp trong tỉnh nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, triển khai hiệu quả các hoạt động, phong trào.

Các cấp Hội thực hiện tốt công tác vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; tham gia tích cực các phong trào phát triển kinh tế, hoạt động tình nghĩa tại địa phương; công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả; nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh được quan tâm kết quả là: Tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Toàn hội có 4.802 hội viên CCB tham gia vào 1.055 tổ bầu cử, Kết nạp được 1.612 hội viên đạt 98%, nâng tổng số hội viên hiện có lên tới 47,663 người. Thực hiện tốt công tác giúp nhau xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho hội viên: có 17.421 hộ vay, số dư nợ là 358,4 tỷ đồng, nợ quá hạn giảm xuống còn dưới 0,2%, năm 2016 giảm được 100 hộ nghèo theo tiêu chí mới, các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, chúc tết, tặng qùa các đối tượng chính sách, CCB có hoàn cảnh khó khăn: Tham gia với địa phương sửa 19 nhà, làm mới 17 nhà, ủng hộ 904 ngày công và số tiền 270 triệu đồng. Đồng thời Hội CCB tỉnh phối hợp với Hội doanh nhân CCB và chi nhánh Viettel tại Ninh Bình tặng 3.795 xuất quà trị giá 624.460.000 đồng

Công tác đối ngoại nhân dân của Hội CCB tỉnh đảm bảo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Thực hiện sự chỉ đạo của TW Hội CCB Việt Nam và của Tỉnh ủy, Hội đã đón tiếp Đoàn Đại biểu Hiệp hội CCB Quốc gia Lào đến trao đổi kinh nghiệm và thăm danh thắng tỉnh Ninh Bình. Chuyến thăm và làm việc đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong mỗi thành viên trong đoàn về tình cảm chân thành và tình đoàn kết anh em Việt- Lào.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017

1. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW NGÀY 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ.

2. Tổ chức tôt các hoạt động chào mừng Đại Hội CCB các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương.

3. Tích cực tham gia chương trình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh và các cuộc vận động các phong trào của địa phương. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình “ Dân vận khéo” đạt chất lượng và hiệu quả cao.

4. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào giúp nhau giảm nghèo, phát triển sản xuất và làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống và hoạt động tình nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên nhân rộng các mô hình, điển hình, làm kinh tế giỏi. Tích cựu chủ động khai thác các nguồn vốn vay và vốn ưu đãi từ ngân hàng CSXH. Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả, không để xâm tiêu, nợ xấu, giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 0,2%.

5. Thực hiện tốt các chương trình phối hợp mà hội đã ký với quân sự, công an, đoàn thanh niên, Viettel và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, bảo đảm hoạt động thiết thực, hiệu quả, cuối năm tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.

6. Tiếp tục củng cố xây dựng kiệm toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ chức Hội các cấp TSVM cả về  chính trị, tư tưởng và tổ chức. Coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cụ thể, thiết thực. Kiệm toàn xây dựng đội ngũ Báo cáo viên các cấp đảm nhiệm được công tác tuyên truyền, nói chuyện thời sự, bám cơ sở thường xuyên và kịp thời.

7. Tổ chức tốt các phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với phong trào thi đua  CCB gương mẫu và các phong trào thi đua của địa phương. Duy trì và nâng cao chất lượng giao ban cụm thi đua, tích cực nhân rộng những điểm hình tập thể, cá nhân tiêu biểu ở các đơn vị trên các lĩnh vực hoạt động của Hội.

8. Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2017, gắn với kỷ niệm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam. Triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ký giao ước thi đua giữa các cấp Hội.

Các cấp hội phấn đấu thực hiện 8 nhiệm vụ cơ bản, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức Đại hội CCB các cấp tiến tới Đại hội CCB toàn quốc lần thứ VI nhiệm kỳ 2017- 2022, Tổ chức học tập các nghị quyết của TW tỉnh, đặc biệt là nghị quyết trung ương 4 khóa XII và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.