: :
  • Chào mừng bạn đến với Website Hội Cựu Chiến Binh Tỉnh Ninh Bình

Xây dựng tổ chức Hội

Một số kết quả và kinh nghiệm Công tác tuyên truyền, vận động hội viên Cựu chiến binh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội CCB huyện Kim sơn

(10/12/2018 10:21:48)

Hội Cựu chiến binh huyện và cơ sở quán triệt, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội trong nhiệm kỳ qua (Từ năm 2012- 2017) ở địa bàn có đông đồng bào có đạo, tỷ lệ hội viên gốc giáo chiếm từ 15- 20 %. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội, một trong những nội dung quan trọng được các cấp Hội xác định

         Phải luôn tuân thủ sự lãnh đạo  của các cấp ủy Đảng, thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác Dân vận của Huyện ủy và Hội cấp trên. Cán bộ, hội viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, tích cực, chủ động trong tuyên truyền, vận động với những nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp trong từng nhiệm vụ với các thế hệ Cựu chiến binh.; Kết quả:

          Cán bộ, hội viên luôn nói đúng và làm đúng Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng và quy định của địa phương, đóng góp công sức, trí tuệ trong xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ANCT- TTATXH trên địa bàn huyện; cùng với cơ sở tuyên truyền phát triển đảng viên ở xóm trắng, chưa có đảng viên thành công. Gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu hợp pháp, luôn cộng đồng trách nhiệm, chủ động phối hợp hoạt động với các ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng công tác tuyên truyền, vận động đã giúp cho cán bộ, hội viên tin tưởng, tự giác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội và xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh hàng năm.

         - Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động  cho hội viên trong giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng nhất là, Hội đã tổ chức phổ biến về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ giải phóng mặt bằng và ý nghĩa của các công trình. Trong nhiệm kỳ hơn 300 gia đình cán bộ, hội viên hiểu tự giác chấp hành, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công.

         - Tích cực tuyên truyền, vận động  cho hội viên trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, để cán bộ, hội viên nắm chắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ đó cán bộ, hội viên đề cao trách nhiệm thực hiện các khẩu hiệu “Cán bộ, hội viên hiến kế, hiến công, hiến vật chất, chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cán bộ, hội viên góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân hoàn thành kế hoạch về đích nông thôn mới hàng năm của huyện.

          Khi có tình hình phức tạp nẩy sinh ở cơ sở, chủ động vận động hội viên, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Toàn Hội phát động “ Hội viên và gia đình hội viên không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”.

Làm tốt định hướng tư tưởng, vận động hội viên thực hiện Hai không: “ Không ký đơn tập thể, không tụ tập đông người và khiếu kiện vượt cấp” ; Hai đúng: “ Nói đúng, làm đúng quy định của pháp luật và quy định của địa phương”. Phân công cụ thể lực lượng vận động, thuyết phục, góp phần ổn định tình hình.

 

          * Một số kinh nghiệm trong vận động tuyên truyền hội viên CCB trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội.

          Trong tuyên truyền, vận động; người đi vận động phải có kiến thức toàn diện, uy tín cao, thuyết phục giỏi, khéo tuyên truyền.

          Thực tế công tác tuyên truyền, vận động hội viên: Nâng cao uy tín và hoàn thiện khả năng tuyên truyền, vận động hội viên một cách có hiệu quả, thiết thực là nội dung quan trọng, là phẩm chất hàng đầu của người làm công tác tuyên truyền, vận động. Để có phẩm chất này, đội ngũ cán bộ luôn tu dưỡng và rèn luyện, luôn lấy mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ để phấn đấu. Thông qua hội nghị tập huấn, giao ban hàng tháng và trao đổi kinh nghiệm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cấp Hội tập trung bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, vận động. Cán bộ Hội các cấp gương mẫu nói đi đôi với làm, đặt lợi ích của Hội lên trên lợi ích cá nhân. Thực hiện :” Luôn nghe hội viên nói, nói cho hội viên hiểu, làm cho hội viên tin”, đồng thời các cấp Hội phải luôn nhậy bén, kiên quyết, sáng tạo, bám sát thực tiễn của địa phương, đơn vị, kịp thời đề ra biện pháp phù hợp với tình hình, nhiệm vụ, chú trọng xây dựng nhân cốt ở từng cơ sở, tạo sự đồng thuận cao, tạo lên sức mạnh của toàn Hội. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu, uy tín để đội ngũ cán bộ Hội thực sự “Trọng hội viên, gần hội viên hiểu hội viên và có trách nhiệm với hội viên”; cùng với giỏi tuyên truyền, vận động, giáo dục, đội ngũ cán bộ còn phải giỏi thuyết phục, bằng hành động, việc làm trực tiếp tác động vào ý thức và hành vi của hội viên. Bằng lời nói và việc làm đúng khiến hội viên hiểu rõ, tin tưởng và quyết tâm thực hiện. Bên cạnh đó phải bằng lý lẽ khoa học, bác bỏ quan điểm, hành vi sai trái, để củng cố những nhận thức, quan điểm, niềm tin đúng ở hội viên.

          Trong quá trình tiến hành công tác tuyên truyền, vận động hội viên, cán bộ nhất thiết phải hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng thì thuyết phục vận động mới hiệu quả. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “ Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”; cán bộ phải nói được, làm được; bởi theo Hồ Chí Minh :“ Một tấm gương còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

          Từ những kết quả và những kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua, để khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thành tốt công tác Dân vận trong thời gian tới, mỗi cán bộ CCB các cấp của huyện tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng học tập hoàn thiện các kỹ năng, thực sự giỏi thuyết phục, khéo léo khi tuyên truyền, biết vận dụng từng hoàn cảnh đối tượng con người cụ thể, phải kiên trì, nhẫn lại, giữ vững lập trường, quan điểm, đồng thời phải biết vận dụng sáng tạo, luôn thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về “Dân vận khéo” thì việc gì cũng thành công./.

Đỗ Hồng Thái 

Chủ tịch Hội CCb huyện Kim Sơn