: :
  • Chào mừng bạn đến với Website Hội Cựu Chiến Binh Tỉnh Ninh Bình

Công tác phối hợp

TỔNG KẾT 5 NĂM CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA TỈNH ĐOÀN VÀ HỘI CCB TỈNH

(10/12/2018 10:21:48)

Chiều 05/2/2018, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên - Hội Cựu Chiến binh về “Xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh, văn hóa con người Việt Nam”, giai đoạn 2013 – 2017; và đồng thời ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022.

          Tới dự  chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; đồng chí Trần Tiên Sinh, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, đồng chí Trần Văn Bách - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn. Và các  đồng chí lãnh đạo Hội CCB tỉnh,Tỉnh đoàn; các đồng chí lãnh đạo đại diện Hội CCB, Đoàn thanh niên các huyện, thành phố.

Chương trình ký kết giữa Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến Binh  giai đoạn 2018- 2022.

         Thực hiện Chương trình phối hợp số 03/CTPH/ĐTN- HCCB, ngày 31/01/2013 giữa BTV Tỉnh Đoàn và Hội CCB tỉnh về “ Xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam”, giai đoạn 2013- 2017; và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn  2018- 2022

        Trong 05  năm qua, Đoàn TNCS - Hội CCB tỉnh  đã tích cực triển khai tốt các hoạt động phối hợp trong xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam được 2 ngành triển khai thường xuyên, kịp thời, hiệu quả gắn với việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”..., góp phần tích cực trong việc giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ trong tỉnh; củng cố phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong sạch vững mạnh.

          Với mục tiêu “Ở đâu có tổ chức Hội Cựu chiến binh vững mạnh, ở đó có phong trào thanh thiếu nhi tốt”, hai ngành đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động với nội dung và hình thức phong phú, hiệu quả thiết thực như: tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng của Hội và của Đoàn, giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi; Trong 5 năm qua, được sự hỗ trợ của các Ban ngành, đoàn thể và Hội Doanh nhân CCB tỉnh , Ban Thường vụ Hội CCB  tỉnh xây dựng quỹ Hội được 14,2 tỷ đồng, ủng hộ với số tiền là 2,396 tỷ đồng , xây mới được 81 nhà, thăm hỏi tặng quà nhân các ngày lễ tết là 20.893 xuất quà, trị giá 3,426 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, CCB có hoàn cảnh khó khăn. Ban Thường vụ tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp Bộ Đoàn vận động Đoàn viên, thanh thiếu niên ủng hộ 500 triệu đồng  thăm hỏi, tặng quà lực lượng cảnh sát biển, các chiến sỹ trường sa; xây dựng 9 nhà tình nghĩa cho chiến sỹ trường sa... Thông qua đó, tổ chức Đoàn- Hội từ huyện đến cơ sở cũng được củng cố vững mạnh góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân các cấp; xây dựng củng cố tổ chức Hội- Đoàn vững mạnh, tham gia công tác xây dựng Đảng.

          Ngoài ra, các cấp Hội và Đoàn cơ sở trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện tốt phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống sộng đồng, vì an sinh xã hội với nhiều công trình, việc làm thiết thực, ý nghĩa.

         Nhân dịp này, nhiều tập thể cá, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đã được UBND tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội CCB khen thưởng.  Đồng thời 2 bên cũng đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022 với các nội dung chính như: Phối hợp chỉ đạo và triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh thiếu niên; Phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”; Phối hợp quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên, góp phần ổn định tình hình cơ sở...

Mai Trang.