Video clip
Xem tất cả »
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 39
Tháng 05 : 400
Năm 2021 : 101.402
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025

           Trong những năm qua, việc tham gia và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc luôn được các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Bình quan tâm và thực hiện tốt với nhiều nội dung, hình thức phong phú. 

           Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở số ít cấp Hội vẫn chưa thực sự được quan tâm đúng mức, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tăng sức đề kháng trước những âm mưu ngày càng tinh vi, đặc biệt là âm mưu "Diễn biến hòa bình", thông tin xấu độc trên mạng Internet, mạng xã hội và hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội... cho cán bộ, hội viên còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ. chưa đáp ứng tốt được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay.  

         Để khắc phục những hạn chế trên và thực hiện tốt kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 22/3/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tiếp tục  đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2021-2025. Ban Thường vụ Hội CCB yêu cầu các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương như: Kết luận 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 19/4/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Ninh Bình về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc sử dụng Iternet, mạng xã hội và phát động phong trào toàn dân đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch và các Chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.... , tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp CCB, phối hợp tốt với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Chương trình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thường xuyên quan tâm đến công tác củng cố, kiện toàn, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản của Hội CCB, chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa văn minh nơi công sở, nơi cư trú gắn với phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc với các phong trào khác; Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng khác trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân CCB có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc,....Chúng tôi tin tưởng Hội CCB tỉnh Ninh Bình sẽ hoàn thành xuất săc việc tham gia và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong những năm tiếp theo ./.

                              Đưa tin: Nguyễn Văn Phúc - Cán bộ Hội CCB tỉnh Ninh Bình


Nguồn:ccbninhbinh.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Đánh giá trang tin điện tử
Thời tiết