Video clip
Xem tất cả »
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 97
Năm 2023 : 16.375
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TIÊU CHÍ XÃ, THỊ TRẤN ĐIỂN HÌNH TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC, PHƯỜNG ĐIỂN HÌNH VỀ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

                 Thực hiện kế hoạch số 98/KH-BCĐ ngày 17/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xÂy dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh về xây dựng tiêu chí xã, thị trấn điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phường điển hình về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; Hướng dẫn số 989/HD-CAT-VP05 ngày 28/5/2021 của Công an tỉnh về tiêu chí xã, thị trấn điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phường điển hình về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Nội dung cụ thể như sau: 

1- Tiêu chí xã, thị trấn (gọi chung là xã) điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

a, Tiêu chí chung: 

- Là xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

- Trước năm đăng ký xây dựng xã điển hình, Nhân dân và cán bộ xã được tặng bằng khen hoăc cờ thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

b, Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

- Ngay từ đầu năm Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết về bảo đảm ANTT trong đó có nội dung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Có bản đăng ký xã điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Đầu năm xã có xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá chất lượng hoạt động của các mô hình.

- UBND xã có lịch công tác trọng tâm cho từng tháng, quý về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

c, Công tác tuyên truyền: 

- Có và duy trì hệ thống loa truyền thanh ba cấp, loa lưu động (thôn có ít nhất có 02 hệ thống loa truyền thanh phục vụ tuyên truyền).

- Có 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

- Hàng tháng duy trì việc cử Công an xã tham gia sinh hoạt Chi bộ ở thôn xóm để thông báo về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm đến cán bô, đảng viên.

- Hàng năm tổ chức được (ít nhất là 03) hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về ANTT cho cán bộ chủ chốt và nhân dân trên địa bàn xã.

d, Việc duy trì và nhân rộng mô hình:

- Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, thôn xóm lựa chọn ít nhất 01 mô hình phong trào phù hợp để xây dựng và thực hiện, có ít nhất 03 mô hình về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả, thiết thực, hàng năm có sơ, tổng kết. Khi có tình hình nổi lên liên quan đến ANTT, cấp ủy, chính quyền chủ động chỉ đạo xây dựng mô hình phong trào phù hợp góp phần giải quyết ổn định tình hình.

- Các mô hình phong trào phải gắn kết chặt chẽ với các phong trào cách mạng khác tại địa phương, đặc biệt phải giữ vững tiêu chí "an ninh trật tự" xây dựng nông thôn mới.

- 100% thôn xóm xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước cộng đồng, có tổ tự quản hoạt động thường xuyên.

- 100% các nhà văn hóa thôn xóm có hòm thư góp ý, tố giác tộ phạm.

- Duy trì tốt việc sơ, tổng kết, triển khai chương trình công tác năm tiếp theo.

đ, Công tác phối hợp giữa lực lượng công an với MTTQ và các tổ chức thành viên:

- Có Chương trình phối hợp (do công an xã xây dựng kế hoạch, quy chế).

- Phối hợp tổ chức tốt ngày 19/8 "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ", ngày 18/11 "Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc" ở 100% các khu dân cư, trong đó lựa chọn ít nhất 01 đơn vị làm điểm.

e, Xây dựng lực lượng nòng cốt: 

- Công an xã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác được giao, không có cán bộ, chiến sỹ bị sử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên, đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến trở lên và được công nhận đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân.

- Có lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Lựa chọn ít nhất 02 đồng chí điển hình tiên tiến là bí thư Chi bộ, trưởng thôn xóm và mỗi mô hình lựa chọn được 01 cá nhân điển hình để bồi dưỡng và nhân rộng.

2- Tiêu chí xây dựng Phường điển hình về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường:

a, Tiêu chí chung: 

- Hàng năm phường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an.

b, Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

- Ngay từ đầu năm Đảng ủy phường ban  hành Nghị quyết về bảo đảm ANTT trong đó có nội dung đẩy mạnh công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

- UBND Phường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; có lịch công tác trọng tâm cho từng tháng, quý, tập trung những điểm nổi cộm về  dứt điểm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ do đồng chí lãnh đạo phường làm trưởng ban.

- 100% các tổ dân phố xây dựng nhóm tự quản về   trật tự đô thị, vệ sinh môi trường hoạt động hiệu quả.

- 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về  trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

- Thường xuyên viết bài tuyên truyền về nội dung  trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; nêu gương người tốt, việc tốt, đồng thời nắc nhở những tồn tại, hạn chế trên hệ thống loa truyền thanh phường.

- Giao cho mỗi ban, ngành, đoàn thể phụ trách một tuyến đường tự quản về  trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; 100% các tuyến đường chính đạt chuẩn "Tuyến đường văn minh đô thị".

- Hàng năm tổng kết đánh giá việc thực hiện các tiêu chí xây dựng phường điển hình về  trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; Kết quả tham gia bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường là một trong các tiêu chí quan trọng khi bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa.

C, Công tác trật tự đô thị: 

- Không đỗ xe, để lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông, không cơi nới, làm mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị.

- 100% các hộ gia định thực hiện nghiêm túc quy định về nếp sống văn minh trong lễ hội, việc cưới, việc tang, tập kết vật liệu xây dựng theo đúng quy định.

- 100% các tuyến vỉa hè, đặc biệt là khu trường học, chợ... được kẻ vạch sơn quy định nơi để phương tiên, lối đi cho người đi bộ.

- Xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm luật về quy hoạch, kiến trúc xây dựng đô thị, không có công trình vi phạm nghiêm trọng phải cưỡng chế, tháo dỡ.

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa được quản lý theo đúng quy định của pháp luật, không để sảy ra tình trạng vi phạm đến mức nghiêm trọng.

- Thường xuyên bố trí lực lượng phối hợp với cơ quan chức năng hướng dẫn giao thông không để xảy ra ùn tắc; tuần tra kiểm soát và sử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Có quy hoạch, xây dựng các bãi xe tĩnh theo đúng tiêu chuẩn, có hệ thống biển báo đồng bộ về trật tự giao thông, trật tự công cộng.

d, Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường:

- 100% hộ gia đình đưa rác thải ra ngoài nhà để đúng nơi quy định; 100% cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Đảm bảo tiêu chuẩn cấp, thoát nước theo quy định.

- Duy trì tổng vệ sinh môi trường định kỳ hàng tuần vào thứ sáu đối với các cơ quan, đơn vị, thứ bảy đối với các tổ dân phố.

- Bố trí thùng rác với số lượng hợp lý ở các khu trung tâm, nơi công cộng nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

               Căn cứ nội dung trên, Hội CCB tỉnh đề nghị các huyện, thành Hội phổ biến tiêu chí đến hội viên biết và tham gia./.

                                                          Tin: Nguyễn Văn Phúc

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Đánh giá trang tin điện tử
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội