: :
  • Chào mừng bạn đến với Website Hội Cựu Chiến Binh Tỉnh Ninh Bình

Nhắn tìm đồng đội

STT Di Ảnh Tên Liệt sỹ Ngày đăng
1

- Họ và tên: Tạ Đình Doanh

- Bí danh:

- Ngày sinh: 27/04/2016

- Nguyên quán: Kim Sơn

13/04/2016 Chi tiết
2

- Họ và tên: Lê Minh Thái

- Bí danh:

- Ngày sinh: 09/04/1958

- Nguyên quán: Yên Khánh

13/04/2016 Chi tiết
3

- Họ và tên: Phạm Văn Phương

- Bí danh:

- Ngày sinh: 10/08/1957

- Nguyên quán: Xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan

13/04/2016 Chi tiết
4

- Họ và tên: Ngô Bảo Lan

- Bí danh:

- Ngày sinh: 11/02/1958

- Nguyên quán: Yên Mô

13/04/2016 Chi tiết
5

- Họ và tên: Trần Văn Tích

- Bí danh:

- Ngày sinh: 13/04/2016

- Nguyên quán: Tam Điệp

13/04/2016 Chi tiết
6

- Họ và tên: Nguyễn Văn B

- Bí danh:

- Ngày sinh: 17/04/1956

- Nguyên quán: Gia Viễn

13/04/2016 Chi tiết
7

- Họ và tên: Nguyễn Văn A

- Bí danh: Anh Ba

- Ngày sinh: 12/04/1955

- Nguyên quán: Xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan

13/04/2016 Chi tiết