Video clip
Thông kê truy cập
Hôm nay : 12
Tháng 03 : 55
Tháng trước : 1.031
Quý 1 : 2.323
Năm 2024 : 2.323
Hỗ trợ giúp đỡ hội viên
Hỗ trợ giúp đỡ hội viên

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN YÊN KHÁNH VỚI CÔNG TÁC TUYÊN QUÂN 2024

      Thực hiện chỉ đạo của Hội CCB tỉnh về  việc xây dựng và triển khai “ mô hình 3+1” ( 03 CCB phụ trách tuyên truyền, động viên 01 thanh niên trong độ tuổi NVQS)  trong các cấp Hội CCB; Căn cứ chỉ đạo của Thường Trực huyện uỷ Yên Khánh, Hội CCB huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai đến ...
Đánh giá trang tin điện tử
noData
Không có dữ liệu
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Đối tác