Video clip
Thông kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 97
Tháng trước : 2.138
Quý 4 : 97
Năm 2023 : 16.375
<a href="/tin-tuc-su-kien" title="Tin tức - Sự kiện" rel="dofollow">Xây dựng đảng, chính quyền</a>

CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY NHÀ Ở XÃ HỘI NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

         1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY VỐN          Theo Nghị định số 100/NĐ-CP, đối tượng được vay vốn bao gồm:a) Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; b) Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;c) Người lao động đang làm việc ...
Hỗ trợ giúp đỡ hội viên
Hỗ trợ giúp đỡ hội viên
Hỗ trợ giúp đỡ hội viên

CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY NHÀ Ở XÃ HỘI NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

         1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY VỐN          Theo Nghị định số 100/NĐ-CP, đối tượng được vay vốn bao gồm:a) Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; b) Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;c) Người lao động đang làm việc ...
Đánh giá trang tin điện tử
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Đối tác