Bộ Máy Tổ Chức của Hội Cựu chiến binh tỉnh

 


• Các đồng chí lãnh đạo:
1. Đ/c Lương văn Tuấn: chủ tịch Hội CCB tỉnh Ninh Bình
2. Đ/c Nguyễn phi Hùng: Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Ninh Bình
3. Đ/c Trần tiên Sinh : Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Ninh Bình
• Các ban trung tâm
1. Ban Văn phòng: 5 đồng chí
2. Ban Tổ Chức: 2 đồng chí
3. Ban Kinh Tế: 2 đồng chí
4. Ban Tuyên Giáo: 3 đồng chí
• Các Huyện
1. Hội CCB TP Ninh Bình
2. Hội CCB TP Tam Điệp
3. Hội CCB Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh
4. Hội CCB Huyện Nho Quan
5. Hội CCB Huyện Kim Sơn
6. Hội CCB Huyện Yên Mô
7. Hội CCB Huyện Yên Khánh
8. Hội CCB Huyện Hoa Lư
9. Hội CCB Huyện Gia Viễn