: :
  • Chào mừng bạn đến với Website Hội Cựu Chiến Binh Tỉnh Ninh Bình

Tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền

Kết quả thực hiện công tác Hội năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Năm 2016, Hội CCB các cấp trong tỉnh nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, triển khai hiệu quả các hoạt động, phong trào.

HỘI CCB THÀNH PHỐ NINH BÌNH TỔ CHỨC TỐT 2 CUỘC GIÁM SÁT ĐỐI VỚI UBND CÁC PHƯỜNG, XÃ TRONG THÀNH PHỐ

Thực hiện quyết định 217 - 218 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Hội Cựu chiến binh xã Khánh Trung với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Trong những năm qua, đặc biệt là sau Đại hội đại biểu CCB xã Khánh Trung lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022; Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Khánh Trung tiếp tục phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên CCB trên địa bàn giữ gìn và phát huy truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”; trong đó, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương

MÔ HÌNH ĐƯỜNG CÂY TỰ QUẢN CỦA CHI HỘI CCB THÔN ĐÔNG XÃ NINH GIANG – HOA LƯ

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua Chi hội Hội Cựu chiến binh thôn Đông xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư luôn thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tích cực tham gia thức hiện các mô hình, các cuộc vận động góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương và xây dựng chi hội TSVM.

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN KIM SƠN TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN

Kim Sơn là huyện nằm ở phía Đông Nam tỉnh Ninh Bình, có 27 đơn vị hành chính xã, thị trấn (trong đó có 02 thị trấn) 298 thôn, xóm, khối phố, diện tích 213km2, dân số hơn 180.000 người, đồng bào theo đạo chiếm 52,29% trong đó đạo công giáo chiếm 47,07%. Hội CCB huyện hiện có 30 cơ sở Hội gồm 27 Hội thuộc xã, thị trấn, 3 Hội cơ sở khối hành chính sự nghiệp, với 7.352 hội viên đang sinh hoạt tại 303 chi hội. Trong đó Hội viên là đảng viên 2.245 đồng chí chiếm 30,5% tổng số hội viên, chiếm gần 32% tổng số đảng viên toàn huyện