: :
  • Chào mừng bạn đến với Website Hội Cựu Chiến Binh Tỉnh Ninh Bình

Văn bản

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Chi tiết
1 137/HD - CCB 28/02/2017 KH Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 Tải về
2 138/KH - CCB 27/02/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức trò chơi dân gian "Cờ tướng - cờ người" Tại lễ hội truyền thống Hoa Lư năm 2017 Tải về
3 80/HD - CCB 15/02/2017 HD Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị năm 2017 Tải về
4 KH/CCB 15/10/2016 KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Tải về
5 BC-CCB 08/08/2016 Đề cương đại hội Tải về
6 KH/CCB 20/07/2016 Kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Tải về
7 69a/HD-CCB 29/06/2016 Kế hoạch thực hiện nghị quyết XII và hướng dẫn kiểm tra Tải về
8 HD-CCB 30/11/-0001 HD Công tác Kinh tế năm 2018 Tải về
9 KH- CCB 30/11/-0001 KH Biên Soạn và xuất bản cuốn sách Hội CCB tỉnh Ninh Bình (Biên niên sự kiện 1989- 2019) Tải về