Video clip
Xem tất cả »
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 85
Tháng 01 : 84.045
Năm 2021 : 84.045
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHÁT HUY VAI TRÒ CỰU CHIẾN BINH TRONG PHONG TRÀO “ TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC”

Hội Cựu chiến binh ( CCB) tỉnh Ninh Bình hiện nay có hơn 48.000 hội viên, sinh hoạt ở 208 chi hội CCB cơ sở. Các đồng chí hội viên CCB là những người đã được thử thách, rèn luyện qua các cuộc chiến tranh, nhiều đồng chí đã hy sinh một phần xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Trở về đời thường các đồng chí CCB luôn phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ”, nêu cao vai trò trách nhiệm, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhất là từ khi Hội CCB Việt Nam và Bộ Công an ký kết Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/BCA- HCCB về việc “ Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hội Cựu chiến binh ( CCB) tỉnh Ninh Bình hiện nay có hơn 48.000 hội viên, sinh hoạt ở 208 chi hội CCB cơ sở. Các đồng chí hội viên CCB là những người đã được thử thách, rèn luyện qua các cuộc chiến tranh, nhiều đồng chí đã hy sinh một phần xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Trở về đời thường các đồng chí CCB luôn phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ”, nêu cao vai trò trách nhiệm, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhất là từ khi Hội CCB Việt Nam và Bộ Công an ký kết Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/BCA- HCCB về việc “ Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Các cấp Hội CCB toàn tỉnh đã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết, góp phần thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Trong những năm qua Hội CCB các cấp đã tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đề cao cảnh giác, nắm vững âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và tình hình tội phạm trên địa bàn với phương châm: “ Vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” và bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp như: Diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ, rải tờ rơi, viết tin bài… Hàng năm các cấp Hội CCB đã phối hợp chặt chẽ với Công an tổ chức tập huấn cho hàng ngàn lượt cán bộ, hội viên về công tác phòng, chống tội phạm, tổ chức 3.500 buổi sinh hoạt chi hội  với 4.300 lượt hội viên tham gia; tổ chức 125 cuộc tọa đàm với 2.350 hội viên; kịp thời thông tin tình hình thời sự và trang bị kiến thức về âm mưu, thủ đoạn, phương thức, quy luật hoạt động của các loại tội phạm. Từ đó nâng cao nhận thức, đề cao cảnh giác của hội viên CCB, nêu cao trách nhiệm, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mỗi cán bộ hội viên CCB thực sự là một chiến sỹ xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh ở cơ sở.

Hội đã thành lập và thường xuyên kiện toàn “ Ban chỉ đạo phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, phòng chống  AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm”. Tăng cường công tác theo dõi, quản lý và tổ chức thực hiện. Hằng năm các cấp Hội đều có kế hoạch, chương trình hành động, sơ tổng kết; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” . Đồng thời các cơ sở Hội đã tổ chức hội viên ký  cam kết “ Gia đình hội viên CCB không vi phạm pháp luật và không có tệ nạn xã hội”.

Hội CCB các cấp đã gắn phong trào “ CCB gương mẫu” với việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua “ Dân vận Khéo” với phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Từ hoạt động thực tiễn đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều mô hình hiệu quả như mô hình    “ 1+1”, “1+2”, “1+3” của Hội CCB huyện Yên Mô ( Mỗi gia đình CCB phối hợp với 1,2,3 hộ liền kề) tạo thành cụm điểm tựa để phòng chống tội phạm. Mô hình

“ 3 giảm” (giảm ma túy, giảm tội phạm, giảm tai nạn giao thông) của Hội CCB Phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình; mô hình “ Tiếng kẻng an ninh”  của Hội CCB xã Gia Tường, huyện Nho Quan;  mô hình “ Giúp thanh, thiếu niên hư” của Hội CCB xã Gia Tân, huyện Gia Viễn; mô hình “ Giúp các đối tượng hoàn lương” của Hội CCB xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh. Ngoài ra ở các xã, thị trấn trọng điểm Hội CCB còn tập trung xây dựng các mô hình dòng họ tự quản, mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông; mô hình nếp sống văn hóa; mô hình xứ đạo bình yên…

Từ những mô hình hay, cách làm hiệu quả, hàng năm Hội CCB đã duy trì hoạt động 247 tổ nắm tin, cung cấp cho Công an hơn 1.000 tin có giá trị; tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân hơn 300 cuộc; duy trì 200 tổ  tự quản thường xuyên tham gia tuần tra, canh gác, nhất là phối hợp với công an tuần tra đêm để kịp thời phát hiện giải quyết các  vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Bằng tình cảm, trách nhiệm và uy tín của mình năm qua CCB đã phối hợp cảm hóa 280 người phạm tội, giúp cai nghiện 70 đối tượng hành công.

Có thể khẳng định thời gian qua vai trò CCB trong phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phát huy, mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa lực lượng Công an và CCB chặt chẽ, gắn bó, trách nhiệm và hiệu quả hơn, thực sự đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thời gian tới Hội CCB các cấp trong toàn tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh  tuyên truyền, vận động hội viên CCB và nhân dân tích cực tham gia  phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội  phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; đề cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “ Tự diễn biến”, “ Tự chuyển hóa” trong toàn Hội.

Thứ hai, thực hiện tốt Nghị quyết 28, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị 48- CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị 09- CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, Hội CCB tỉnh chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của mình và các hội viên trong triển khai thực hiện, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tấn công tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và nơi cư trú.

Thứ ba, tiếp tục triển khai thực hiện “ Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội CCB Việt nam về đẩy mạnh công tác vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” ( giai đoạn 2014- 2020),  nhằm phát huy sức mạnh của mỗi lực lượng trong tổ chức thực hiện.

Phát huy kết quả, kinh nghiệm thời gian qua, Hội CCB các cấp trong tỉnh nêu cao truyền thống “ Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình văn minh, giàu đẹp./.

                                                                                                                          Trần Tiên Sinh

                                                                                                                  Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Đánh giá trang tin điện tử
Thời tiết