Video clip
Xem tất cả »
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 8
Tháng 05 : 853
Năm 2024 : 5.737
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI NĂM 2023 CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH NINH BÌNH

Năm 2023 dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Ninh Bình, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, cùng với sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ngành, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu đề ra;

Trong đó, nổi bật là Hội CCB tỉnh luôn đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, vì vậy, Ban chấp hành Hội CCB tỉnh thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cho cán bộ, hội viên. Hội có 3.552 đồng chí tham gia vào cấp uỷ các cấp, 1.097 đồng chí vào HĐND các cấp. Đây là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN. Hội luôn tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hòa giải được 142 vụ, cho 387 người, cảm hóa 144 lượt, cho 215 người hòa nhập với cộng đồng, có 100% tổ chức hội tham gia góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi năm 2023, với 3.009 ý kiến bảo đảm nghiêm túc chất lượng; Hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia giải quyết các điểm nóng về trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia cuộc thi chính luận lần thứ ba được 1.236 bài, có 17 bài lựa chọn dự thi cấp tỉnh, góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Dù ở cương vị công tác nào cán bộ, hội viên CCB cũng nhiệt tình trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, chủ động trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở địa phương, được cấp uỷ, chính quyền đánh giá cao, nhân dân tin tưởng;

          Các cấp Hội đã tổ chức, động viên hội viên phát huy ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Phát huy mọi tiềm năng, từng bước nâng cao năng lực làm kinh tế của cán bộ, hội viên trong cơ chế thị trường, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi ngành nghề phù hợp để phát triển sản xuất, vận động hội viên áp dụng khoa học, kỹ thuật theo hướng sản xuất hữu cơ, chất lượng, an toàn thực phẩm. Đồng thời huy động nhiều hình thức vay vốn, đầu tư hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Đến nay nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH là 670 tỷ 490 triệu đồng (tăng 125%); toàn Hội có 131 doanh nghiệp, 51 tổ hợp tác xã, 71 hợp tác xã, 298 trang trại do CCB làm chủ, tạo việc làm cho trên 80.000 lao động góp phần cải thiện và nâng cao đời sống cho một bộ phận cán bộ, hội viên và nhân dân địa phương. góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 205 hộ chiếm 0,41%; 288 hộ cận nghèo chiếm 0,58%;

          Hoạt động tình nghĩa là một trong những kết quả nổi bật của Hội CCB tỉnh. Nhân dịp các ngày tết, lễ, ngày thương binh liệt sỹ, Hội tổ chức thăm hỏi tặng 4.725 xuất quà cho các đối tượng chính sách, CCB có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 2,6 tỷ đồng; xây dựng quỹ hội được 31 tỷ 351 triệu đồng, bình quân 618.000 đồng/hội viên; vận động hội viên mỗi tháng tiết kiệm 2.000 đồng để ủng hộ quỹ “Ngôi nhà hai ngàn đồng” kết hợp với huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ xây mới 38 nhà, sửa chữa 5 nhà, cho hội viên khó khăn về nhà ở;

          Hội CCB các cấp và cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, các cuộc vận động các phong trào ở địa phương. Cùng với cả hệ thống chính trị, Hội CCB tỉnh Ninh Bình đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực hoạt động, từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác, tu dưỡng rèn luyện theo bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều hội viên đã nêu gương sáng về học tập và làm theo Bác, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Toàn Hội có 62 hộ CCB, hiến 9.435 m2 đất, tháo dỡ 1.470 m tường rào để mở đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi; thu gom 2.024 tấn rác thải; xây dựng 1.511 hố rác thải, khơi thông 37.210 m cống rãnh, trồng 57.140 cây xanh, cây ăn quả các loại. Hội còn thường xuyên thực hiện tốt công tác dân vận, duy trì hoạt động có hiệu quả trên 300 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống-xã hội như: mô hình “Câu lạc bộ bảo vệ môi trường”, “Nhà sạch vườn đẹp”, “Đường cây, đường hoa, đường cờ CCB tự quản”, trong đó có 10 mô hình mới về “Bảo đảm an toàn giao thông cổng trường học”;

          Một trong những nhiệm vụ được Hội CCB tỉnh quan tâm đó là chủ động phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp thực hiện tốt các nghị quyết liên tịch, các chương trình phối hợp đã được ký kết ở các cấp nhất là chương trình phối hợp với Đoàn thanh niên về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có 100% tổ chức Hội CCB và Đoàn thanh niên tổ chức ký kết thực hiện các chương trình đạt kết quả tốt. Trong đó đã phối hợp tổ chức tuyên truyền 158 buổi nói chuyện thời sự, giáo dục truyền thống cách mạng cho 12.838 lượt đoàn viên; bồi dưỡng, giới thiệu với tổ chức Đảng kết nạp 414 đoàn viên ưu tú, 15 hội viên vào Đảng. Bên cạnh đó, Hội còn tích cực tham mưu cho cấp uỷ chính quyền địa phương, phối hợp tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự, truyền thống quân đội cho trên 20.400 lượt đoàn viên thanh niên, vận động 1.521 thanh niên lên đường nhập ngũ vào quân đội, công an, góp phần bảo đảm 100% chỉ tiêu giao quân trong năm. Ngoài ra có 30.872 lượt cán bộ, hội viên CCB cùng với công an, tham gia tuần tra bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông ở các khu vực dân cư, cổng trường học...;

          Trong năm Hội CCB tỉnh luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cho cán bộ, hội viên, tổ chức tập huấn 3 lớp cho 579 cán bộ hội cấp xã, huyện; tổ chức thi chi hội trưởng giỏi ở 3 cấp xã, huyện và tỉnh để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ hội ở cơ sở, hội đã vận động kết nạp được 1.350 hội viên CCB, chiếm tỷ lệ 96,4% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội; Duy trì 136 ban liên lạc truyền thống thu hút 26.740 hội viên tham gia. Qua bình xét năm 2023 có 71,35% tổ chức hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 27,6% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức Hội yếu kém; có 76,35 % hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 22,26% hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 97,5% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa;

(Đ/c Đoàn Quang Phú - PCT Hội CCB tỉnh, trao BK của BCH Hội CCB tỉnh, tổng kết công tác Hội CCB Yên Khánh  năm 2023)

Với những kết quả đạt được trong năm 2023, Hội CCB tỉnh đã đề nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 đơn vị; 9  bằng khen cho tập thể, cá nhân và Ban chấp hành Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 131 tập thể, cá nhân;

 Phát huy kết quả đã đạt được, trong năm 2024 Hội CCB tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, nhất là ở cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, hội viên, nhất là người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

  Bài, ảnh: Lê Văn Cao


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Đánh giá trang tin điện tử
noData
Không có dữ liệu
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội