Video clip
Xem tất cả »
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 13
Tháng 10 : 10.387
Năm 2021 : 139.328
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CƠ QUAN HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH NINH BÌNH TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT XIII CỦA ĐẢNG

Ngày 18/5/2021, tại trụ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh, Chi ủy chi bộ cơ quan Hội CCB tỉnh phối hợp với Chi ủy chi bộ Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết XIII của Đảng cho toàn thể đảng viên của hai chi bộ, tới dự và trực tiếp truyền đạt có đồng chí Trần Văn Thuần - Phó bí thư Đảng ủy khối cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh - Báo cáo viên cấp tỉnh.

 

Quang cảnh hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết XIII của Đảng

 

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên được nghe đồng chí Trần Văn Thuần trình bày có tính hệ thống 05 chuyên đề: Những thành tựu nổi bật của đất nước; Tổng kết công tác xây dựng Đảng; Tổng kết về việc thi hành Điều lệ Đảng; Những tư duy mới về phát triển kinh tế-xã hội; Tư duy về Quốc phòng-An ninh.

Những điểm mới, những bổ sung trong Đại hội XIII của Đảng như "năng lực cầm quyền" vào nội dung "nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng" thành "Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Ðảng"; bổ sung "hệ thống chính trị" vào nội dung "xây dựng Ðảng" thành "xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị" và nêu yêu cầu xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị "trong sạch, vững mạnh toàn diện"; bổ sung "củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa"; bổ sung "khơi dậy khát vọng phát triển đất nước," "kết hợp với sức mạnh của thời đại" vào nội dung "phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc" thành "khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại"; xác định mục tiêu "phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.". Ðại hội XIII không chỉ xác định mục tiêu cụ thể phát triển đất nước 5 năm tới mà còn xác định mục tiêu cụ thể phát triển đất nước 10 năm tới, 25 năm tới đã bảo đảm nguyên tắc, tính khoa học và thực tiễn; có kế thừa và bổ sung phù hợp với những thay đổi trong từng giai đoạn phát triển của đất nước; đồng thời nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước và những chuẩn mực chung của thế giới, Ðại hội XIII xác định mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, đến năm 2030 và năm 2045.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là cơ sở để cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ đó tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, hùng cường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay thể hiện trong Nghị quyết XIII đã đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm nâng cao năng lực công tác, giải quyết một cách hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn của cán bộ, đảng viên.

Sau khi được nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết XIII của Đảng, chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin tưởng rằng đất nước ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới./.

Tin-ảnh: Nguyễn Văn Phúc


Nguồn:ccbninhbinh.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Đánh giá trang tin điện tử
Thời tiết